Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Mặt bằng bản vẽ chung cư Hồ Sen Gia Thụy

Written By thinh kimphuc on Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014 | 14:50

Sơ Đồ Bản Vẽ Mặt Bằng Chung Cư Hồ Sen Gia Thụy 


Mặt Bằng Tòa HH1 Gia Thụy

 


HH2A chung cư Lotus lake view


HH2B chung cư lotus lake view


Hình ảnh mặt bằng tòa 2A chung cư gia thụy lotus lake view long biên Hình ảnh mặt bằng tòa 2b
Hình ảnh mặt bằng tòa HH1 dự án Lotus lake view                   

Slide Bài Viết